Europeisk miljøbevegelse samles før EU-valget

Lilian Bredal Eriksen, seniorrådgiver på klima i ForUM, i Brussel for CAN Europe sitt årsmøte.

Europeisk miljøbevegelse samles før EU-valget

Femti dager før Europaparlamentvalget 2024 møttes Climate Action Network (CAN) Europe sine medlemsorganisasjoner til årsmøte i Brussel. Mye står på spill for miljøbevegelsen ved årets EU-valg, skriver Lillian Bredal Eriksen, seniorrådgiver på klima.

Om ikke lenge skal 450 millioner EU-borgere bestemme Europas kurs for de neste fem årene, og under CAN sitt årsmøte ble det uttrykt stor bekymring til hvilke tilbakeslag valgresultatet vil ha.

Med ytre høyre på frammarsj er det fare for at flere viktige saker for klima og natur slås tilbake. Dette kan bety at satsningen på fornybar energi svekkes, og også et mindre fokus på strengere reguleringer av naturverdier. Med et mer høyreorientert EU-parlament vil også interessen for industriutvikling øke, som kan gå ytterligere på bekostning av naturen.

Energireduksjon, som vil spare store områder for nedbygging, var også et viktig tema. CAN Europe har et mål om 50 prosent energireduksjon innen 2040, som primært vil komme fra transport-, bygg- og landbrukssektoren. For å få til dette vil forbruksmessige atferdsendringer hos folk flest være helt nødvendig, men hvordan få til det? Det må den europeiske miljøbevegelsen finne ut av i fellesskap.

Videre står finansiering og en rettferdig omstilling sentralt i CAN sitt arbeid. Med det nye globale finansieringsmålet som skal forhandles om under årets klimaforhandlinger, er det viktig at en samlet bevegelse leverer ambisiøse krav og forventninger til resultatene. Tema som gjelds- og avgiftsrettferdighet blir sentrale både opp imot EU og de internasjonale klimaforhandlingene, sammen med utfasing av fossile subsidier og rettferdig tilgang til tilstrekkelig finansiering.

For å opprettholde håpet og målet om å at temperaturstigningen ikke skal øke med mer enn 1.5 grader, er en samlet klima- og miljøbevegelse avgjørende. CANs årsmøte la godt til rette for strategiske diskusjoner, kapasitetsbygging og relasjonsbygging, noe som er viktig for å styrke samarbeidet og samholdet i den store europeiske miljøbevegelsen.


For mer informasjon, kontakt:

Bilde av Lillian Bredal Eriksen

Lillian Bredal Eriksen

Seniorrådgiver
Kontaktperson for: klima
+47 469 69 033

Climate Action Network (CAN)

Den verdensomspennende nettverksorganisasjonen Climate Action Network (CAN) har mer enn 1500 medlemsorganisasjoner i over 130 land. Deres arbeid er blant annet rettet mot klimatoppmøtene, hvor de utvikler posisjonsnotat og koordinerer sivilsamfunnet.

CAN Europe har mer enn 200 medlemsorganisasjoner fra 40 land, og representerer store deler av europeisk klimabevegelse.

Europaparlamentvalget 2024

Fra 6. til 9. juni skal EUs borgere i de 27 medlemslandene stemme i årets valg til Europaparlamentet. Valget finner sted hvert femte år, og er det nest største valget i verden. 720 representanter til Europaparlamentet skal velges.