Fem kjappe om FNs kvinnekommisjon

Erik Lunde, generalsekretær i Strømmestiftelsen. Foto: Strømmestiftelsen

Fem kjappe om FNs kvinnekommisjon

Neste uke samles verdens land, statsleder og sivilsamfunn i New York for å delta på FNs kvinnekommisjon. Vi har tatt en kjapp prat med Erik Lunde, generalsekretær i Strømmestiftelsen, som deltar i den norske delegasjonen på vegne av Forum for utvikling og miljø.

1. Hva slags møte er dette?

FNs kvinnekommisjon er et årlig møte som samles for å vurdere arbeidet for kvinners rettigheter og likestilling, samt vedta ny politikk på området.

2. Hvorfor er dette møtet viktig nå?

Verden ligger dessverre langt unna å nå målet om full likestilling. Derfor er det viktig at temaet løftes årlig, både for å følge med, men ikke minst for å minne alle land på at vi har en stor jobb foran oss. De siste anslagene jeg har lest tilsier at det med dagens tempo vil ta inntil 300 år før vi oppnår full likestilling mellom kjønnene. Så stor tålmodighet bør ingen av oss ha.

3. Hvilke saker skal diskuteres?

Denne gangen er et av fokusområdene kvinner og fattigdom. Vi vet jo at fattigdom er et av de største hindrene for å nå full likestilling. I Strømmestiftelsen jobber vi spesielt med jenters mulighet til utdanning og jobb, og vi vet veldig godt hvor viktig det er for de enkelte kvinnene og for samfunnene at jenter får like muligheter til utdanning og jobb som menn.

4. Hvordan er Norges innsats på dette feltet?

I dag så jeg et bilde av de parlamentariske lederne for de ti partiene som er på Stortinget. Alle ti parlamentariske ledere er kvinner. Vi kan være stolt av mye som har skjedd i Norge, selv om vi absolutt har mye ugjort blant annet knyttet tema som til reell likelønn for likt arbeid og vold mot kvinner. På det internasjonale feltet er nok vi i Strømmestiftelsen mest skuffet over at regjeringen har kuttet i støtten til utdanning av jenter.

5. Hva skjer etter at møtet er over?

Det er jo litt avhengig av hva slutterklæringen fra møtet blir. Men slike erklæringer må jo følges opp i det enkelte land. Jeg vil også sende en rapport tilbake til ForUM som kan danne utgangspunkt for hva norske sivilsamfunnsorganisasjoner skal jobbe for i tiden fremover.


FNs kvinnekommisjon

FNs kvinnekommisjon (United Nations Commission on the Status of Women, CSW) er en kommisjon under FNs økonomiske og sosiale råd (ECOSOC).

Kvinnekommisjonens møter finner sted 11.-22.mars i New York. Tema for årets møte er: “Accelerating the achievement of gender equality and the empowerment of all women and girls by addressing poverty and strengthening institutions and financing with a gender perspective”.

Les mer om CSW