ForUM på høring om Oljefondsmeldingen 2024

Ane Serreli, rådgiver i ForUM, på høring hos finanskomiteen tirsdag 30. april.

ForUM på høring om Oljefondsmeldingen 2024

Forum for utvikling og miljø og flere medlemsorganisasjoner har i dag deltatt på høring hos finanskomiteen om årets stortingsmelding om Statens pensjonsfond utland (SPU).

SPU, eller Oljefondet, har satt seg mål om netto nullutslipp. ForUM løftet i sitt høringsinnspill behovet for en operasjonalisering av hva et slikt mål betyr, og en konkret plan for å nå nullutslippsmålet innen 2050, i tråd med Parisavtalen. Vi foreslo også at å skjerpe kullkriteriene i det etiske rammeverket kan være et første steg i riktig retning for å redusere klimarisiko.

Vi anerkjente det økte samarbeidet mellom Etikkrådet og Norges Bank Investment Management (NBIM), men etterspurte en tydeligere rollefordeling.

- Det er videre et behov for å oppdatere selve mandatet til Etikkrådet, som i dag begrenser seg til konkrete og pågående menneskerettighetsbrudd og betyr at rådet ikke har grunnlag for å vurdere å utestenge selskaper basert på deres helhetlige virksomhet. Med utvidet mandat vil rådet kunne vurdere tiltak mot selskaper som på flere områder driver på en måte som strider med de etiske retningslinjene, sa rådgiver Ane Serreli, under høringen.

Til slutt ba vi komiteen SPU sikre at fondet ikke investerer i selskaper som medvirker til brudd på humanitærretten eller menneskerettighetene, i tråd med de internasjonale retningslinjene for ansvarlig næringsliv.

ForUM sitt innspill var utarbeidet av og forankret i arbeidgruppa for Norge som investor. Flere av våre medlemsorganisasjoner deltok på høringen.


Les også:


For mer informasjon, kontakt:

Bilde av Aron Halfen

Aron Halfen

LEDER POLITIKK
Kontaktperson for: koordinering av politiske utspill, FNs bærekraftmål, ansvarlig næringsliv, Norge som investor, matsikkerhet, Topplederforum for bærekraftsmålene
+47 482 78 101