Sekretariatet

Bilde av Kathrine Sund-Henriksen

Kathrine Sund-Henriksen

Generalsekretær
Kontaktperson for: alle ForUMs saker, organisasjon, medieutspill
+47 411 05 167
Bilde av Aron Halfen

Aron Halfen

LEDER POLITIKK
Kontaktperson for: koordinering av politiske utspill, FNs bærekraftmål, ansvarlig næringsliv, Norge som investor, matsikkerhet, Topplederforum for bærekraftsmålene
+47 482 78 101
Bilde av Ida Åkerstedt

Ida Åkerstedt

Kommunikasjonsrådgiver
Kontaktperson for: presse, informasjon, sosiale medier, nettsider
+47 950 82 401
Bilde av Ingrid Rostad

Ingrid Rostad

Seniorrådgiver
Kontaktperson for: natur og biologisk mangfold (CBD), FNs miljøprogram (UNEP), sivilsamfunns handlingsrom
+47 908 91 440
Bilde av Lillian Bredal Eriksen

Lillian Bredal Eriksen

Seniorrådgiver
Kontaktperson for: klima
+47 469 69 033
Bilde av Ida Svendsen

Ida Svendsen

Seniorrådgiver administrasjon og økonomi
Kontaktperson for: utleie
+4792484696
Bilde av Ane Aurora Skjølberg Serreli

Ane Aurora Skjølberg Serreli

Rådgiver
+47 924 83 199
Bilde av Nina Krizan

Nina Krizan

Senior kommunikasjonsrådgiver (I permisjon)
Kontaktperson for: presse, informasjon, sosiale medier, nettsider