Innhold som omhandler emnet «mat»


Verdens land møtes for å skape et bærekraftig og rettferdig matsystem
CFS50:

Verdens land møtes for å skape et bærekraftig og rettferdig matsystem

I dag møtes verdens land til det viktigste politiske møtet for verdens matsikkerhet – det årlige møtet i FNs komité for global matsikkerhet. Hva handler møtet om, hva er de viktigste sakene som skal tas opp, og hvordan kan Norge spille en konstruktiv rolle for å bedre matsikkerheten? Les vårt intervju med ForUMs leder for politikk, Aron Halfen, som er i Roma.

ForUM ønsker konkrete tiltak på FN-toppmøte om matsystemer
Intervju:

ForUM ønsker konkrete tiltak på FN-toppmøte om matsystemer

Verden henger langt etter bærekraftsmål 2 om å utrydde sult innen 2030. I morgen starter FNs toppmøte om matsystemer. Julie Rødje, leder i Spire og styremedlem i ForUM, og Jan Thomas Odegard, daglig leder i Utviklingsfondet, representerer norsk sivilsamfunn og ForUM. Her svarer Julie Rødje på spørsmål om det viktige møtet.

Innspill til plan for matsikkerhet
Politisk innspill:

Innspill til plan for matsikkerhet

I 2018 vil regjeringen lansere en handlingsplan for bærekraftige matsystemer. Forum for utvikling og miljøs matgruppe mener matsikkerhet og fattigdomsbekjempelse må prioriteres over norske interesser i støtten til næringsutvikling. Les høringsinnspillet her, fra Forum for utvikling og miljø, Caritas, Redd Barna, Care, Norges Vel, Utviklingsfondet og Spire.

Seminar: "From Uniformity to Diversity"

ForUMs matsikkerhetsgruppe inviterer i samarbeid med Norad til et miniseminar om den første temarapporten fra International Panel of Experts on Sustainable Food Systems (IPES-Food) “From Uniformity to  Diversity: A Paradigm Shift fromIndustrial Agriculture to diversified agroecological systems”.