Håper på økte klimaambisjoner etter Stortingsdialog

Stortingsrepresentanter deler her sine historier, erfaringer og sitt syn på de tre talanoaspørsmålene: Hvor er vi? Hvor skal vi? Og hvordan kommer vi dit? Fra venstre: Silje Ask Lundberg (Naturvernforbundet), Borghild Tønnessen-Krokan (Forum for utvikling og miljø), Espen Barth Eide (Arbeiderpartiet), Stefan Heggelund (Høyre), Ole Andre Myrvold (Senterpartiet), Lars Haltbrekken (Sosialistisk venstreparti) og Une Bastholm (Miljøpartiet de grønne).

Håper på økte klimaambisjoner etter Stortingsdialog

I dag møttes 100 representanter fra seks politiske partier, forskere, ungdom og organisasjoner på Stortinget til "talanoa-dialog" for klima. Arrangør Forum for utvikling og miljø håper dialogen inspirerte, og at Norge reiser til årets klimatoppmøte med høyere ambisjoner.

Denne sommeren ble klimaendringer en virkelighet for mange nordmenn, og få måneder etter leverte FNs klimapanel en rapport som viste at vi umiddelbart må gjøre en storstilt global innsats om vi skal nå 1,5-gradersmålet innen 2030. Samtidig viser forskning at norsk klimapolitikk styrer mot 3-4 grader oppvarming.

Som del av en verdensomspennende prosess forankret i Parisavtalen holdes det i 2018 nasjonale og internasjonale «Talanoadialoger» for å styrke de nasjonale klimamålene. Talanoa er et ord for dialog fra Fiji, som nå er vertsland for FNs klimaforhandlinger. Gjennom å dele fortellinger og erfaringer er hensikten at politikere – med innspill fra andre aktører i samfunnet – skal finne kloke felles løsninger på klimautfordringene, uten å legge skyld på hverandre. I Talanoadialogene skal aktørene dele erfaringer som skaper sympati og bygger løsninger.

Jonas Gahr Støre: Vi må kutte både ute og hjemme

Alle land må heve sine ambisjoner om vi skal nå 1,5-gradersmålet, og for å få Norge til å øke sine klimaambisjoner før klimaforhandlingene i desember, inviterte Arbeiderpartiet i samarbeid med Forum for utvikling og miljø (ForUM), Kirkens Nødhjelp, Naturvernforbundet, Regnskogfondet og WWF Verdens naturfond derfor til «Stortingstalanoa» for økte klimaambisjoner. Arbeiderpartiets partileder ønsket velkommen:

- Klima er ikke en enkeltsak. Klima er rammen rundt alle saker. Det er ikke et spørsmål om å kutte utslipp ute eller hjemme, men om å kutte både ute og hjemme. Da er vi nødt til å ta av oss partihattene og finne gode løsninger for en felles fremtid. Dagens Stortingstalanoa er en mulighet til å gjøre akkurat det, sier Jonas Gahr Støre, partileder i Arbeiderpartiet.

Bønder fra Norge og Kenya fortalte sin klimahistorie

Stortingstalanoaen ble moderert av Steffen Kallbekken, forskningsleder på CICERO - senter for klimaforskning. Kallbekken ledet deltakerne gjennom Talanoadialogenes tre sentrale spørsmål: Hvor er vi? - Hvor skal vi? - Hvordan kommer vi oss dit? Bøndene Einar Kiserud og Kisilu Musya fortalte om klimautfordringene på sine gårder i Spydeberg i Østfold og i Kitui i Kenya.

- Som bonde har denne tørkesommeren vært forferdelig slitsom. Jeg har jobbet døgnet rundt og til tider ikke fått noe igjen for det. Jeg har gjødsla så godt jeg klarer, men det har ikke hjulpet. Ingen ting har vokst. Og dette gjelder ikke bare her på østlandet. Hele Skandinavia og Nord-Europa har slitt denne sommeren. I tillegg til at vi bønder trenger hjelp til å tilpasse oss klimaendringene, må storsamfunnet gå sammen for å kutte klimagassuslipp så det ikke blir verre, sa Einar Kiserud, og ønsket deltakerne lykke til med klimadialogen.


Norge må kutte minst 53% hjemme og øke klimabestanden betraktelig

Forum for utvikling og miljø er fornøyd med dagens klimadialog, og håper å se Norge reise til klimatoppmøtet i desember med høyere ambisjoner enn tidligere etter dagens Talanoa:

- Det har vært mye engasjement i dagens klimadialog, på tvers av alle partier. Men skal vi begrense global oppvarming til 1,5 grader, viser FNs klimapanels rapport at verden må gjøre endringer menneskeheten aldri før har sett maken til. Skal vi lykkes kreves større norske utslippskutt, minst 53% nasjonalt i innen 2030, og en betydelig økning i klimabistand, sier Borghild Tønnessen-Krokan, daglig leder i Forum for utvikling og miljø.


Hva er Talanoa?

Kontakt: Hannah Eline Ander, kommunikasjonsrådgiver, hannah@forumfor.no, tlf. 93652261


Del din klimahistorie!

Hva er din klimahistorie? Med kampanjen #Minklimahistorie ønsker Forum for utvikling og miljø å invitere deg med i dialogen for høyere klimambisjoner gjennom å dele din klimahistorie på sosiale medier. Les mer her.