Indonesia skal redde torvmyra

Den giftige røyken fra skogbrannene som herjet Indonesia i 2015 gjorde sikten dårlig, og skadet mennesker og miljø. Brannene fortsatte i torvmyra under jorda. Mange var påsatt for å rydde skog til palmeoljeplantasjer. Her fra Borneo.

Indonesia skal redde torvmyra

Etter voldsomme skogbranner forbød Indonesia å ødelegge den karbonrike torvmyra, og fikk hjelp av Norge. -Viktig for klima og bærekraftsmålene, sier Forum for utvikling og miljø, som inviterer til seminar om dette 28. juni i forbindelse med Oslo Tropical Forest Forum.

Av Borghild Tønnessen-Krokan

Denne måneden besøker det indonesiske torvmyrsdirektoratet Norge for å delta på Oslo Tropical Forest Forum. Sammen med Regnskogfondet, Norad og Klima- og miljødepartementet inviterer Forum for utvikling og miljø til seminar på Litteraturhuset 28 juni der blant annet det indonesiske torvmyrdirektoratet og World Resources Institute forteller hva som har blitt gjort, og om veien videre for å redde regnskogen og torvmyra.

Skogkledt torvmyr har flere meter lag med torv som er bygget opp gjennom tusenvis av år. Disse binder enorme mengder med karbon. Indonesia har verdens største forekomster av torvmyr, og er verdens tredje største regnskogland.

Tusenvis av skogbranner raste i flere måneder i Indonesia i 2015. Mange av brannene var påsatt for å rydde skog for blant annet palmeoljeplantasjer. Flere var på torvmyr. Når den først tar fyr er det svært vanskelig å slukke brannen.

Konsekvensene for helse, miljø og klima var katastrofale. 

Verdier for milliarder av kroner ble ødelagt av brannene, i tillegg til tapene av naturverdier. Den giftige røyken spredte seg til nabolandene Malaysia og Singapore. Den kan ha gitt mer enn 90.000 for tidlige dødsfall, ifølge forskere ved Harvard og Columbia University. Skoler og flyplasser ble stengt. 

Klimagassutslippene fra Indonesias skogbranner var så høye at to uker med utslipp tilsvarte hele Norges samlede utslipp på ett år, viser tall fra databasen Global Fire Emissions Database. Ifølge Regnskogfondet førte brannene til klimagassutslipp tilsvarende hele Tysklands årlige utslipp.

Skogen renser vannet og lufta samt binder jorda og drivhusgasser. Der det har vært skogbrann kommer som regel ikke skogen tilbake. Livsgrunnlaget til mennesker og dyr, inkludert orangutangene, blir ødelagt. 

Med norsk bistand vil Indonesia stanse ødeleggelsene av torvmyr og regnskog.

Indonesias torvmyrer har blitt drenert og tørket ut, ofte for å brukes til plantasjer for palmeolje eller trevirke. Det ligger altså sterke økonomiske interesser bak bruk av torvmyr, som Regnskogfondet, Greenpeace og andre har påpekt. Når torvmyrene er tørre skal det lite til før en brann kommer ut av kontroll og sprer seg.

Mange palmeoljeplantasjer er anlagt på områder som tidligere ble ødelagt av brann.

For to år siden innførte Indonesia forbud mot å ødelegge torvmyr. Muslimske lærde i Indonesia utstedte en fatwa mot å starte skogbranner.

Et nytt offentlig organ for bevaring av torvmyr, Badan Restorasi Gambut (BRG), ble opprettet. Torvmyrdirektoratet er direkte underlagt presidenten. Indonesia lovet også store utslippsreduksjoner i klimaavtalen fra Paris, i stor grad gjennom å redusere utslipp fra skog og torvmyr.

 Forbud mot å ødelegge torvmyra er viktig blant annet for å nå klima- og bærekraftsmålene. Med bærekraftsmål 15 har verdens land blitt enige om å beskytte, gjenoppbygge og fremme bærekraftig bruk av jordas økosystemer. Samtidig ødelegges stadig nye naturområder til fordel for andre samfunnshensyn.

I juli gjennomgås verdens land status for bærekraftsmål 15 under FNs høynivåpolitiske forum (HLPF) i New York. Forum for utvikling og miljø deltar i den norske delegasjonen.


Fakta om torvmyr

En torvmyr er dannet i løpet av flere tusen år. Det er planter og trær som er blitt liggende veldig fuktig, og hvor de ikke er råtnet helt opp, men blitt omdannet til torv. Lagene med torv kan bli flere meter tykke. Disse utgjør store karbonlagre som tar opp klimagassen CO2 fra atmosfæren. 

Indonesia har hele 36% av verdens tropiske torvmyr. I provinsene Sumatra, Kalimantan (Borneo) og Papua i Indonesia vokser deler av regnskogen på store, dype torvmyrer. Skogene og torvmyrene utgjør enorme, sårbare karbonlagre. Dersom de ødelegges, omdannes karbonet til CO2 som havner i atmosfæren og endrer klimaet på jorda.

(Kilder: Wikipedia, Bistandstorget, World Resources Institute)

Fakta om Indonesia

Den indonesiske republikk består av over av 17 000 øyer i Sørøst-Asia  mellom Australia og det asiatiske fastlandet. Med en befolkning på om lag 237,5 millioner mennesker er Indonesia det fjerde mest folkerike land i verden. Indonesias hovedstad er Jakarta. Landet grenser til Papua Ny-Guinea, Øst-Timor og Malaysia. Indonesia utgjør den største økonomien i Sørøst-Asia, og er del av G20. Landet har verdens tredje største regnskog og verdens største tropiske torvmyrer.