Sivilsamfunn fra hele verden samlet seg online for å kreve et rettferdig og bærekraftig samfunn etter koronapandemien

Søndag møttes over 350 engasjerte sivilsamfunnsrepresentanter fra hele verden for å gi sine innspill til verdens ledere opp mot FNs femte miljøforsamling februar 2021. Konsultasjonen ble ledet av Ella Marie Hætta Isaksen.

Sivilsamfunn fra hele verden samlet seg online for å kreve et rettferdig og bærekraftig samfunn etter koronapandemien

Søndag 7. juni møttes over 350 sivilsamfunnsrepresentanter til den største globale digitale miljøkonsultasjonen noensinne. Budskapet var klart: Vi, folket, er klare for endring. Nå må verdens ledere handle.

Bygg verden bedre og grønnere etter korona

Behovet for å gjenoppbygge verden på en bærekraftig måte etter koronapandemien har i dag vært et gjennomgående budskap. Selv om nedstengingen av store deler av verdenssamfunnet under koronapandemien har gitt noen midlertidige miljøforbedringer, er verken klimaendringer eller miljøødeleggelser midlertidige og må takles langsiktig, sa direktøren av FNs Miljøprogram, Inger Andersen, da hun ønsket velkommen til konsultasjonene.

- Nå må vi gjenoppbygge verden til å bli bedre og grønnere. Kartet for veien videre er fastlagt i Parisavtalen, FNs bærekraftsmål og FNs femte miljøforsamling. Om det er noe vi har lært av koronapandemien er det at verden kan samarbeide. Nå må vi gripe sjansen til å få en grønn verden. La oss skape endring sammen, oppfordret Andersen, live fra Danmark.

Inger-Andersen-Live.JPG#asset:7201Direktør for FNs miljøprogram, Inger Andersen ønsket velkommen, live fra Danmark

Ingen bærekraftig og rettferdig fremtid uten sivilsamfunnet

Mange internasjonale prosesser som skal sikre fremgang mot en bærekraftig verden er på grunn av koronapandemien blitt utsatt. Restriksjonene for å stanse smitten har også begrenset handlingsrommet sivilsamfunnet og sosiale ledere har til å samles, delta, få informasjon og bli hørt.

Skal gjenoppbyggingen av samfunnet etter pandemien bli rettferdig og bærekraftig, må sivilsamfunn involveres. Dette var budskapet fra lederen av FN miljøprograms interessegrupper, Dr. Mohamed Abdelraouf live fra Kairo.

- Nå trenger vi en grønn gjenoppbygging i harmoni med naturen, og samtaler som dette er viktig for å sikre handling. Skal vi takle de globale miljøproblemene vi nå står overfor, er vi nødt til å ta grep sammen, sa Dr. Mohamed Abdelraouf.

Mohamad-online.JPG#asset:7202Leder av FN miljøprograms interessegrupper, Dr. Mohamed Abdelraouf var med live fra Kairo

Konsultasjonen ble arrangert av Forum for utvikling og miljø (ForUM), FNs miljøprogram og det norske Klima- og miljødepartementet. Daglig leder i ForUM, Kathrine Sund-Henriksen, er fornøyd med det store engasjementet fra deltakerne I konsultasjonen.

- Dette har vært et viktig og nyskapende globalt samarbeid for en bedre fremtid. Mennesker fra hele verden kom sammen for å dere deres perspektiver, budskap og historier, og det overordnede budskapet var klart: Vi, folket, er klare for å handle og å tilpasse oss en ny og bærekraftig verden. Nå er det på tide våre ledere tar grep, sier Sund-Henriksen.

“Vi kan ikke gå tilbake til normalen. Normalen virket ikke”

Viktigheten av å ikke gå tilbake til normalen, men skape en ny normal, var et annet gjennomgående budskap. Hadia Sheerazi, student ved Columbia University Center on Global Energy Policy og representant for barn og unge, var blant talerne som la vekt på dette. Hun pekte også på viktigheten av at barn og unge blir bedre inkludert.

- Vi kan ikke gå tilbake til normalen. Normalen virket ikke. Den globale pandemien har gitt oss en tydelig beskjed om å gå i oss selv og finne frem det beste vi har. Det er på høy tid å bygge den fremtiden vi, verdens unge, skal arve. Unge er ikke bare en av mange interessegrupper, vi er fremtiden, sa Sheerazi live fra New York.

Hadia-live.JPG#asset:7203Student ved Columbia University Center on Global Energy Policy og representant for barn og unge, Hadia Sheerazi

Sivilsamfunnet ba verdens ledere ta ambisiøse grep for fremtiden

Som en oppfølging til dagens diskusjoner skal sivilsamfunnsdeltakerne tirsdag 9. juni gi innspill til beslutningstakerne ansvarlige for å ta verden nærmere bærekraftsmålene, Parisavtalen og FNs femte miljøforsamling.

Tirsdag vil miljøministrene ved byrået til FNs femte miljøforsamling motta innspillene fra sivilsamfunnet. Disse innspillene vil bli sentrale for arbeidet opp mot FNs femte miljøforsamling, sa Klima- og miljøminister Sveinung Rotevatn, som er president for den miljøforsamlingen i februar 2021.

- Deres rolle er veldig viktig. Dere har alle viktige stemmer vi trenger å høre. Hver gruppe gir oss viktig innsikt, og vi trenger kontinuerlige realitetsorienteringer fra ulike deler av verden, sa Rotevatn da han ønsket sivilsamfunnet velkommen til konsultasjonen.

SVeinung-live.JPG#asset:7204Klima- og miljøminister og president for FNs femte miljøforsamling, Sveinung Rotevatn

I avslutningsdiskusjonene samlet sivilsamfunnsdeltakerne seg for å diskutere strategiske veier videre i arbeidet med å få en bærekraftig og grønn verden. Alle var samlet om at det er behov for ambisiøse handlinger for en rettferdig, inkluderende og bærekraftig verden, med anstendig arbeid, bærekraftige industrier og et samfunn som fungerer i harmoni med naturen.

-Vi kan vinne denne kampen

IMG_7488.JPG#asset:7220

Ella Marie Hætta Isaksen ledet samtalene, og sier hun tar med seg håp for fremtiden etter konsultasjonen.

- Det var en stor ære for meg å lede konsultasjonen. Det var veldig spennende å introdusere talere fra hele verden! Det var også veldig lærerikt å høre deres synspunkter på naturkrisa, og de ga håp også for meg - om at vi kan vinne denne kampen!

Se de offentlige paneldiskusjonene her

Act ForNature Global Online Forum - Sunday June 7th 2020 from Tappin AS on Vimeo.

PROGRAM FOR DE ÅPNE PANELDISKUSJONENE

12:00 - 12:25: Åpningssesjon

 • Sveinung Rotevatn, Klima- og miljøminister og president for FNs femte miljøforsamling, Sveinung Rotevatn,
 • Inger Andersen, visegeneralsekrær for FN og direktør for FNs miljøprogram (UNEP)
 • Dr. Mohamed Abdelraouf, leder for FNs Major Group

12:30 - 13:00: Hvordan takle marin forsøpling?

 • Jane Patton, senior kampanjerådgiver, the Centre for International Environmental Law (CIEL)
 • Eirik Lindebjerg, Global Plastic Policy Manager WWF Internasjonal
 • Amayo Passy Ogolla, programoffiser for Sustainable Energy Futures Programme, Society for International Development (SID)

13:45 -14:15: Helse og miljø: Hvordan bygge en bærekraftig verden etter koronapandemien?

 • Philip Lymbery, direktør for Compassion in World Farming, gjesteprofessor ved University of Winchester og visepresident for Eurogroup for Animals
 • Hadia Sheerazi, fra the Carbon Management Research Initiative (CaMRI) at the Columbia University Center on Global Energy Policy.
 • Francis Kim Upgi, leder for økonomisk og sosial politikk ved The International Trade Union Confederation (ITUC) Asia-Pacific

15:00 - 15:30: Restaurering av økosystemer, buomangfold og utvikling: Hvordan kan vi ha en utvikling i harmoni med naturen?

 • Isis Alvarez, biolog i the Global Forest Coalition i Colombia
 • Rodion Sulyandziga, russisk leder for the Centre for the Support of Indigenous Peoples of the North (CSIPN) co-chair for the International Indigenous Peoples Forum on Climate Change (IIPFCC)
 • Noelene Nabulivou, grunnlegger av og politisk rådgiver for Diverse Voices and Action for Equality (DIVA) på Fiji

16:15 - 16:45: Veien videre: Involvering og implementering

 • Jan-Gustav Strandenæs, seniorrådgiver for Stakeholder Forum
 • Neth Daño, med-direktør for ETC Group (Action Group on Erosion, Technology and Concentration).
 • Yugratna Srivastava, UN Major Group for Children and Youth

19:15 - 20:15: Avslutning: Hvordan går vi strategisk videre mot FNs miljøforsamling?

 • En representant fra hver Major Group i FNs miljøprogram til stede