Rapport fra klimatoppmøtet i Glasgow

Rapport fra klimatoppmøtet i Glasgow

Klimatoppmøtet i Glasgow er godt i gang, og vår fagrådgiver på klima, Lillian Bredal Eriksen, har delt sine tanker om de to første dagene av COP26. Lillian sitter i den norske delegasjonen, og vil komme med jevne oppdateringer om framgangen i møtet.

Glasgow har pyntet seg til klimatoppmøtet. Gatene er feid og noen av byens innbyggere er tydelig stolte av at nettopp deres by er vertskap for dette viktige toppmøtet som kanskje vil bidra til at det blir litt lettere for verdens land å samarbeide om å nå klimamålet om at kloden ikke skal overstige 1,5 grader oppvarming.

Samtidig er enkelte misfornøyde, slik som den unge skotten som demonstrerte mot det han mente var et bedrag, et spill for galleriet og at ting vil fortsette akkurat som før uavhengig av toppmøtet.

Det dreier seg om penger og ikke fine ord, sier han. Han har helt rett. Det dette 26. klimatoppmøtet dreier seg om er hvordan omstillingen til et klimavennlig samfunn skal skje og at omstillingen må være rettferdig.

På åpningsdagen var det mange land som snakket om hvor viktig det er med en rettferdig omstilling. G77 som er en koalisjon bestående av de fleste lavinntekt- og middelinntektsland pluss Kina var tydelige på at klimafinansieringen er nøkkelen til suksess. Dessuten så må de rike landene kutte det de har lovet.

Det er likevel ikke slik at alle synes at alle former for klimafinansiering er bra. Det er mange av de rike landene som ønsker å øke klimafinansieringen ved å øke den private finansieringen.

Det kan synes som at stadig mer av pengene som loves er fra privat sektor. Bekymringen er at privat finansiering gir giverlandene tilgang til nye markeder, som igjen kan hindre mottakerlandene i å utvikle sin egen teknologi og infrastruktur.

Mandag 1. november lanserte Boris Johnson en finansieringspakke som skal støtte bærekraftig infrastuktur og ny teknologi i utviklingsland. Norges økte klimafinansiering synes også å i større grad lene seg på private finansieringskilder.

Likevel er det positivt at det synes å være en bred enighet om at klimafinansieringen må styrkes. Flere land har kommet med løfter om å styrke støtten. Flere land har allerede gått ut og annonsert at de ønsker å bidra mer og styrke 100 milliarder dollar-målet. Det som blir viktig nå er at det lages regler for den private finansieringen, slik at den også kan bidra til økonomisk utvikling i mottakerlandene på sikt.


Se vår klimakampanje på sosiale medier!

251520810_908511663110070_8366136349675532113_n-1.jpg#asset:8084Bilde av Lillian Bredal Eriksen

Lillian Bredal Eriksen

Seniorrådgiver
Kontaktperson for: Klima, matsikkerhet
+47 469 69 033

Hva er COP26?

COP26 er FNs 26. klimatoppmøte, og foregår i Glasgow, Skottland fra 31. oktober til 12. november 2021.

Det har blitt arrangert klimatoppmøter hvert år siden Klimakonvensjonen i 1995, med unntak av 2020 på grunn av pandemien.

Klimatoppmøtet i år bygger på Parisavtalen fra 2015, hvor det ble bestemt at de 194 landene som deltok skulle legge fram sin oppdaterte plan for å kutte nasjonale klimagassutslipp under COP26.

Les mer om ForUM-fellesskapets tanker om klimatoppmøtet:

Posisjonsnotat til den norske delegasjonen for COP26 fra ForUM

Tre ønsker til Støre for klimatoppmøtet i Glasgow