Diskusjonsnotater

ForUMs diskusjonsnotater er ment som bakgrunnsinformasjon og kunnskapsgrunnlag for diskusjon. Notatet står for forfatterens regning og reflekterer ikke nødvendigvis vedtatt politikk eller ForUM og andre ForUM-medlemmers synspunkter.

Diskusjonsnotat 2023
Under press – Anbefalinger for å styrke sivilsamfunnets handlingsrom i det globale Sør

Diskusjonsnotat 03/2020
Korona og Agenda 2030. Hastenotat skrevet av Tonje Merete Viken, Conow

Diskusjonsnotat 02/2019
En handlingsplan for samstemthet: En nasjonal handlingsplan for bærekraftsmålene kan bidra til økt samstemthet

Diskusjonsnotat 01/2019
Norge trenger en nasjonal handlingsplan for bærekraftsmålene: Norges ambisjoner for bærekraftsmålene må få konsekvenser også i Norge