Innhold som omhandler emnet «Statsbudsjettet2023»


ForUM har deltatt på budsjetthøringer
Statsbudsjett:

ForUM har deltatt på budsjetthøringer

Forum for utvikling og miljø har deltatt på budsjetthøringer på Stortinget. Vi ba regjeringen og Stortinget blant annet om å prioritere det internasjonale samarbeidet og solidariteten ved å holde på politikken om å gi én prosent av Norges BNI i bistand.

Regjeringen stikker av når det gjelder
Statsbudsjett:

Regjeringen stikker av når det gjelder

Til tross for store kriser i verden, har Norges inntekter økt med hundrevis av milliarder de siste årene. – Det er totalt uforståelig at regjeringen nå vil stikke av fra forpliktelsene om å gi én prosent av vår BNI til bistand når behovene øker så drastisk, sier Kathrine Sund-Henriksen, daglig leder i Forum for utvikling og miljø.