ForUM i media

Her legger vi jevnlig ut noen av sakene hvor ForUM uttaler seg i media. NB! Ikke alle medieklipp kommer opp her.

2022

Blir leder for politikk i ForUM

Transit, 23.06.2022

Les saken her

"Aron Halfen er ansatt i Forum for utvikling og miljø (ForUM) for å lede paraplyorganisasjonens politiske arbeid, og teamet av fagrådgivere.

— Jeg tror det viktigste blir å få frem hvor avgjørende bærekraftsmålene er for vår felles fremtid. At alle bidrag teller og at endringene som må til også kan gi høyere livskvalitet for de som opplever omstillingen som truende eller umulig, sier Halfen i et intervju til organisasjonens nettsider."

Dagens kriser mater morgendagens katastrofer

Nationen, 05.06.2022
Kronikk skrevet av Kathrine Sund-Henriksen, daglig leder i Forum for utvikling og miljø, og Kjersti Hoff, leder i Norsk Bonde og Småbrukarlag

Les kronikken her

"En ny rapport fra FN viser at pandemien, klimaendringene og krigen i Ukraina vil ha konsekvenser i lang tid framover. Det kan Norges bistandskutt også ha."

– Få oss ut av dette rotet

Dagsavisen, 03.06.2022

Les saken her

"– Få oss ut av dette rotet, oppfordret Guterres delegatene fra mer enn 100 land, deriblant Norge, som har vært samlet for å diskutere hvordan de raskere kan gjennomføre miljø- og klimatiltak som allerede er vedtatt – 50 år etter Stockholmskonferansen, FNs første miljøvernkonferanse."

Håper på krav om nullutslipp for Oljefondet i 2050

E24, 31.05.2022

Les saken her

"Stortinget må sette et mål om at selskaper Oljefondet er investert i skal ha nullutslipp innen 2050, mener flere organisasjoner.

Forum for utvikling og miljø, et nettverk av 57 norske organisasjoner, er "svært glade" for regjeringens forslag om et nullutslippsmål for fondet, og gleder seg over at fondet skal være verdensledende på å håndtere klimarisiko."

Den norske stat sitt ansvar

Dagsavisen, 12.04.2022

Les saken her

Den norske regjeringen må undersøke salget av Telenor i Myanmar.

Innlegg skrevet av Felicity Gerry og Daye Gang, menneskerettighetsjurister. Videreformidlet av Forum for utvikling og miljø.

Syv tiltak som kan redde kloden

Bistandsaktuelt, 06.04.2022

Les saken her

FNs siste klimarapport slår fast at det finnes både håp og løsninger for å bremse den globale oppvarmingen. Her er syv av de viktigste tiltakene – som er spesielt viktige for å minske konsekvensene i klimautsatte land.

Verden enige om plastavtale

Klassekampen, 03.03.2022

(+) Les saken her

PLAST: Global juridisk bindende avtale for å stanse plastforsøpling skal utmeisles. Denne uka har verdens miljøministere vært samlet i Nairobi, Kenya. Målet har vært å starte forhandlingene om en ny, global avtale for å takle plastforsøpling.

- En Paris-avtale for plast

Kretsløpet, 03.03.2022

Les saken her

Klima- og miljøminister Espen Barth Eide kunne reise hjem igjen fra Nairobi med det han kaller en «historisk miljøenighet» i kofferten. Det er nemlig første gang FNs miljøforsamling (UNEP) vedtar å utvikle en global og rettslig bindende avtale.