ForUM i media

Her legger vi jevnlig ut noen av sakene hvor ForUM uttaler seg i media. NB! Ikke alle medieklipp kommer opp her.

2022

Regjeringa får bistandskritikk: – Verda brenn og Noreg håvar inn

Framtida, 06.10.2022

Les saken her

Regjeringa vil bruke 0,75 prosent på bistand i statsbudsjettet. Organisasjonar meiner regjeringa svik dei fattige i verda.

– Å oppretthalde målet om å gje 1 prosent av vår BNI til bistand har nesten ingen effekt på norsk økonomi. Det er totalt uforståeleg å sjå at regjeringa brukar argument om inflasjon i Noreg til å gå bort frå politikken om 1 prosent til bistand, seier dagleg leiar i ForUM Kathrine Sund-Henriksen i ei pressemelding.

1%-målet langt unna: Bistandsbudsjettet kuttes i både andel og i antall kroner

Transit, 06.10.2022

Les saken her

Regjeringen foreslår et samlet bistandsbudsjett på 43,8 milliarder kroner for 2023. Om dette står seg, kan bistanden bli en budsjett-taper i årets statsbudsjett.

— I lys av at Norge har tjent ekstremt mye penger på økte energipriser som følge av krigen i Ukraina – og at penger brukt utenfor Norge ikke driver inflasjonen hjemme – er forslaget om kun 0.75 prosent til bistandsbudsjettet en skandale, sier daglig leder i Forum for utvikling og miljø, Kathrine Sund-Henriksen, i en kommentar.

– Tomme ord fra Espen Barth Eide

Dagsavisen, 06.10.2022

Les saken her

Regjeringens innsats for naturvernet i forslaget til statsbudsjett for 2023, slaktes av miljøvernere.

– Det blir krevende å nå de målene som er satt for utslippskutt og bevaring av natur i Norge fram mot 2030. At det legges fram en klimastatus og -plan er derfor viktig, men det er bekymringsverdig med nesten halvering av støtte til skogvern og arbeid mot marin forsøpling i Norge, sier daglig leder i Forum for utvikling og miljø, Kathrine Sund-Henriksen.

I Norges fotspor – i gal retning

VG.no, 22.08.2022

Les saken her

I møte med stigende energipriser og manglende energitilgang vil flere afrikanske land utvinne sine olje- og gassressurser. Prisen er katastrofale klimagassutslipp.

At Norges petroleumspolitikk eksplisitt brukes til å legitimere ny utvinning viser at vi har et særlig ansvar, skriver Kathrine Sundt-Henriksen sammen med ledere for 17 av våre medlemsorganisasjoner i denne kronikken i VG.

Skrivekonkurranse

Framtida.no, 15.08.2022

Les saken her

Er du under 25 år? Skriv ei tekst om berekraftsmålet som er viktigast for deg. Vinnaren får 3000 kroner og teksta si publisert på Framtida.no og Forum for utvikling og miljø (ForUM).

Blir leder for politikk i ForUM

Transit, 23.06.2022

Les saken her

"Aron Halfen er ansatt i Forum for utvikling og miljø (ForUM) for å lede paraplyorganisasjonens politiske arbeid, og teamet av fagrådgivere.

— Jeg tror det viktigste blir å få frem hvor avgjørende bærekraftsmålene er for vår felles fremtid. At alle bidrag teller og at endringene som må til også kan gi høyere livskvalitet for de som opplever omstillingen som truende eller umulig, sier Halfen i et intervju til organisasjonens nettsider."

Dagens kriser mater morgendagens katastrofer

Nationen, 05.06.2022
Kronikk skrevet av Kathrine Sund-Henriksen, daglig leder i Forum for utvikling og miljø, og Kjersti Hoff, leder i Norsk Bonde og Småbrukarlag

Les kronikken her

"En ny rapport fra FN viser at pandemien, klimaendringene og krigen i Ukraina vil ha konsekvenser i lang tid framover. Det kan Norges bistandskutt også ha."

– Få oss ut av dette rotet

Dagsavisen, 03.06.2022

Les saken her

"– Få oss ut av dette rotet, oppfordret Guterres delegatene fra mer enn 100 land, deriblant Norge, som har vært samlet for å diskutere hvordan de raskere kan gjennomføre miljø- og klimatiltak som allerede er vedtatt – 50 år etter Stockholmskonferansen, FNs første miljøvernkonferanse."

Håper på krav om nullutslipp for Oljefondet i 2050

E24, 31.05.2022

Les saken her

"Stortinget må sette et mål om at selskaper Oljefondet er investert i skal ha nullutslipp innen 2050, mener flere organisasjoner.

Forum for utvikling og miljø, et nettverk av 57 norske organisasjoner, er "svært glade" for regjeringens forslag om et nullutslippsmål for fondet, og gleder seg over at fondet skal være verdensledende på å håndtere klimarisiko."

Den norske stat sitt ansvar

Dagsavisen, 12.04.2022

Les saken her

Den norske regjeringen må undersøke salget av Telenor i Myanmar.

Innlegg skrevet av Felicity Gerry og Daye Gang, menneskerettighetsjurister. Videreformidlet av Forum for utvikling og miljø.

Syv tiltak som kan redde kloden

Bistandsaktuelt, 06.04.2022

Les saken her

FNs siste klimarapport slår fast at det finnes både håp og løsninger for å bremse den globale oppvarmingen. Her er syv av de viktigste tiltakene – som er spesielt viktige for å minske konsekvensene i klimautsatte land.