Velg år:
Rapport fra klimatoppmøtet i Glasgow
Klimatoppmøte:

Rapport fra klimatoppmøtet i Glasgow

Klimatoppmøtet i Glasgow er godt i gang, og vår fagrådgiver på klima, Lillian Bredal Eriksen, har delt sine tanker om de to første dagene av COP26. Lillian sitter i den norske delegasjonen, og vil komme med jevne oppdateringer om framgangen i møtet.

Den nye regjeringsplattformen mangler ambisjoner for bærekraftsmålene
Ny regjeringsplattform:

Den nye regjeringsplattformen mangler ambisjoner for bærekraftsmålene

I den nye regjeringsplattformen nevnes bærekraftsmålene kun to ganger – regjeringen vil opprette en nordisk hub for globale digitale miljøer som skal bidra til utvalgte bærekraftsmål, og utviklingspolitikken skal være forankret i FNs bærekraftsmål. Utover dette er referanser til bærekraftsmålene fraværende i Hurdalsplattformen.