Velg år:
Vesten mot resten i New York?
CSW68:

Vesten mot resten i New York?

Med dagens tempo vil det ta nesten 300 år før vi oppnår full likestilling mellom kjønnene i verden. Likevel er det mange land som ikke bare ønsker å bremse ned, men også sette hele utviklingen i revers, skriver Erik Lunde i Strømmestiftelsen. Les reisebrev fra FNs kvinnekommisjon!

Utfall og veien videre
WTO ministermøte:

Utfall og veien videre

I slutten av februar møttes verdens ministre i Abu Dhabi for å forhandle fram regler og avtaler i Verdens handelsorganisasjon (WTO). Attac Norge var til stede og representerte Forum for utvikling og miljø i den norske delegasjonen. Les reisebrev her!

Fem kjappe om FNs kvinnekommisjon
CSW68:

Fem kjappe om FNs kvinnekommisjon

Neste uke samles verdens land, statsleder og sivilsamfunn i New York for å delta på FNs kvinnekommisjon. Vi har tatt en kjapp prat med Erik Lunde, generalsekretær i Strømmestiftelsen, som deltar i den norske delegasjonen på vegne av Forum for utvikling og miljø.

Viktig FN-vedtak om miljøkonsekvensene av krig
Pressemelding:

Viktig FN-vedtak om miljøkonsekvensene av krig

I ettermiddag vedtok FNs miljøforsamling en resolusjon som anerkjenner miljøkonsekvensene av væpnet konflikt, og setter søkelys på hvordan FNs miljøprogram kan bidra i både kartlegging og opprydding.

Varsko fra det internasjonale ressurspanelet
Pressemelding:

Varsko fra det internasjonale ressurspanelet

En ny rapport fra det internasjonale ressurspanelet (IRP) viser at vi går en mørk framtid i møte dersom vi ikke gjøre store endringer i hvordan vi bruker og forbruker naturressursene.