Velg år:
- Vi må kutte ut kull, olje og gass
Aktivisten:

- Vi må kutte ut kull, olje og gass

Inga Fritzen Buan fra WWF Verdens naturfond elsker når Youngstorget i Oslo fylles av likesinnede som synger sammen. Hennes hjertesak er at verden må omstille seg fra fossil til fornybar energi, på en måte som ikke går utover verdens fattige.

Framtidstoppmøtet og framtidspakten
Summit of the future:

Framtidstoppmøtet og framtidspakten

Når verdens land møtes til «Summit of the future», FNs framtidstoppmøte, i september, er målet at de skal bli enige om en ambisiøs, konsis, og handlingsrettet pakt for framtiden. - For å nå dette målet trengs sivilsamfunnet sine bidrag i hele prosessen, sier generalsekretær Kathrine Sund-Henriksen.

Vesten mot resten i New York?
CSW68:

Vesten mot resten i New York?

Med dagens tempo vil det ta nesten 300 år før vi oppnår full likestilling mellom kjønnene i verden. Likevel er det mange land som ikke bare ønsker å bremse ned, men også sette hele utviklingen i revers, skriver Erik Lunde i Strømmestiftelsen. Les reisebrev fra FNs kvinnekommisjon!

Utfall og veien videre
WTO ministermøte:

Utfall og veien videre

I slutten av februar møttes verdens ministre i Abu Dhabi for å forhandle fram regler og avtaler i Verdens handelsorganisasjon (WTO). Attac Norge var til stede og representerte Forum for utvikling og miljø i den norske delegasjonen. Les reisebrev her!

Fem kjappe om FNs kvinnekommisjon
CSW68:

Fem kjappe om FNs kvinnekommisjon

Neste uke samles verdens land, statsleder og sivilsamfunn i New York for å delta på FNs kvinnekommisjon. Vi har tatt en kjapp prat med Erik Lunde, generalsekretær i Strømmestiftelsen, som deltar i den norske delegasjonen på vegne av Forum for utvikling og miljø.

Viktig FN-vedtak om miljøkonsekvensene av krig
Pressemelding:

Viktig FN-vedtak om miljøkonsekvensene av krig

I ettermiddag vedtok FNs miljøforsamling en resolusjon som anerkjenner miljøkonsekvensene av væpnet konflikt, og setter søkelys på hvordan FNs miljøprogram kan bidra i både kartlegging og opprydding.