Velg år:
Varsko fra det internasjonale ressurspanelet
Pressemelding:

Varsko fra det internasjonale ressurspanelet

En ny rapport fra det internasjonale ressurspanelet (IRP) viser at vi går en mørk framtid i møte dersom vi ikke gjøre store endringer i hvordan vi bruker og forbruker naturressursene.

Norge er gjesteland i G20
G20:

Norge er gjesteland i G20

Brasil som vertsnasjon har invitert Norge med som gjesteland i G20-samarbeidet i 2024. Hva betyr dette? Og hvordan kan sivilsamfunnet bidra inn i dette arbeidet?

Et liv fullt av frustrasjoner
Sivilsamfunn under press:

Et liv fullt av frustrasjoner

Boris Tadiwanashe er menneskerettighetsforkjemper, leder for Zimbabwes nasjonale studentorganisasjon ZINASU, og masterstudent innen freds- og konfliktstudier ved Universitetet i Oslo.