Velg år:
Møt ForUM sin nye rådgjevar
Ny ansatt:

Møt ForUM sin nye rådgjevar

Matlagingsentusiasten og nynorskbrukaren Sondre har ei fortid som minigrisbonde og er ForUM sin nye rådgjevar på berekraftsmåla. Bli betre kjend med det nyaste tilskotet til sekretariatet her.

Klimameldingen er for svak til å nå utslippsmålet
ForUM ber om en helhetlig plan for å nå FN-ambisjonene :

Klimameldingen er for svak til å nå utslippsmålet

I dag la regjeringen frem klimameldingen som er en plan med tiltak for hvordan Norge skal kutte utslipp i ikke-kvotepliktig sektor. Til tross for mange gode tiltak konstaterer ForUM at meldingen ikke er ambisiøs nok til å nå målene Norge har satt seg internasjonalt.

Frykter svak rapportering på bærekraftsmålene
Norge skal rapportere til FN:

Frykter svak rapportering på bærekraftsmålene

I sommer skal Norge rapportere til HLPF, FNs høynivåforum for bærekraftsmålene, om arbeidet med bærekraftsmålene nasjonalt. Mye gjenstår for å sikre en inkluderende og omfattende prosess.