Innhold som omhandler emnet «Bistand»

Norsk energibistand når ikke de fattigste

1,1 milliarder mennesker mangler i dag tilgang til strøm. Skal Norge bidra til å nå bærekraftsmål 7 - ren energi for alle innen 2030 - må norsk energibistand rettes mot dem som trenger det mest, sier organisasjoner i nytt politikknotat.

Nye utviklingsmål tar form

Temaer som ulikhet, klima, fred og finansiering av målene var det som ble mest debattert på mai-møtet om FNs nye utviklingsmål.

Klimavasket bistand

- Å jobbe for klima og utvikling er egentlig det samme. Verden roper på ledelse i disse spørsmålene og Norge kan ta denne lederrollen, sa Erik Solheim da han gjestet ForUM og Bistandstorgets frokostmøte i torsdag.

Bistand i grenseland

\"Kommersielle investeringer er viktige i fattige land, men investeringen i Brasil gir grunn til å stille spørsmål ved de føringene norske bistandsmyndigheter gir\", skriver Andrew Preston i kommentar i Dag og Tid.

ForUMs innspill til fordelingsmeldinga

Åpenhet og demokratiske deltagelse er de viktigste forutsetninger for rettferdig fordeling både internasjonalt og i det enkelte land. Dette er ForUMs hovedbuskap til regjeringas kommende stortingsmelding om fordeling.

Tydelige partier om bistand

Det var stor oppslutning om politikerdebatten som ForUM og RORG-samarbeidet arrangerte på Stortinget i går. – Vi utfordret partiene til å svare på hva de vil med norsk bistand som en del av norsk samstemt politikk for utvikling. Svarene vi fikk var ganske tydelige, sier seniorrådgiver i ForUM, Elin Enge.

Bistand som metter

Matgruppa i ForUM har i samarbeid med FIAN-Norge laget denne rapporten om norsk landsbruksbistand 2006-2010.