Innhold som omhandler emnet «Naturkrise»


FNs generalsekretær erklærer havkrise
FNs havkonferanse:

FNs generalsekretær erklærer havkrise

Forrige uke møttes stats- og regjeringssjefer, tusenvis av unge mennesker, næringslivsledere, forskere og sivilsamfunnsrepresentanter til FNs havkonferanse i Lisboa. Rådgiver i ForUM, Ane Serreli, deltok som observatør i den norske delegasjonen. Her kan du lese hennes oppsummering av konferansen.

— Norge har sviktet naturen
Pressemelding:

— Norge har sviktet naturen

Regjeringas innsats for naturen står til stryk. En ny rapport viser at Norge ikke når ett eneste av de 20 naturmålene som verdens land har satt for 2020.

Naturens økosystemtjenester - essensielt for å nå bærekraftsmålene!
#forNaturen:

Naturens økosystemtjenester - essensielt for å nå bærekraftsmålene!

Mens store selskaper og rike land bidrar mest til naturkrisa gjennom utnyttelse av naturressurser og høyt forbruk, mister urbefolkning, småbønder og kystfiskere sitt levebrød. For å nå bærekraftsmålene, er vi nødt til å stanse naturkrisa, skriver Jakob Hyllseth Ryen, Kyra Kleinstapel og Oscar Fjellberg fra Spire.

Regnskogen er «verdens hjerte»
#forNaturen:

Regnskogen er «verdens hjerte»

Regnskogen er ikke verdens lunger. Den er derimot verdens viktigste svamp, et supermarked, både apotek og lege, en termostat, en genbank og en vannspreder, skriver Regnskogfondet. Les deres sak om viktigheten av verdens regnskog for matproduksjon, drikkevann og klimatilpasning her!

Uten naturmangfold har vi ingenting
#forNaturen:

Uten naturmangfold har vi ingenting

Naturen er livsgrunnlaget vårt. En bærekraftig utvikling i Norge og verden kan bare skje dersom vi tar vare på naturen og beholder fungerende økosystemer. Likevel ødelegger vi natur, bit for bit, skriver Maja Stade Aarønæs fra Sabima.

Denne avtalen skal redde verden
#forNaturen:

Denne avtalen skal redde verden

Mange mener vi nå står ovenfor den sjette masseutryddelsen i jordas historie. Sist var da dinosaurene ble utryddet for 65 millioner år siden. Naturpolitisk rådgiver i WWF Verdens naturfond, Mathias Stang, skriver her om hvordan FNs naturavtale kan stanse naturkrisa.

Møtes i Nairobi for å stanse naturkrisen
Naturmangfold:

Møtes i Nairobi for å stanse naturkrisen

Om 14 måneder skal verdens land bli enige om en ny FN-avtale for å bevare naturmangfoldet. Denne uken møtes partene i Nairobi for å legge løpet mot den nye avtalen. Skal vi unngå naturkrise må representantene stille med skyhøye ambisjoner, sier ForUM.