Innhold som omhandler emnet «Statsbudsjettet»

Høringsinnspill om statsbudsjettet 2019 til energi- og miljøkomiteen

Styrk Norges klimamål til minst 53% kutt i norske klimagassutslipp i forhold til 1990-nivåi tråd med vitenskapelige anbefalinger for å unngå oppvarming på over 1.5°C, øk klimafinansieringen og tallfest klimakonsekvensene av statsbudsjettet gjennom sektorvise karbonbudsjetter. Det var anbefalingen fra Forum for utvikling og miljøs daglige leder Borghild Tønnessen-Krokan til Stortingets energi- og miljøkomite som i dag hadde høring på statsbudsjettet for 2019. Les innspillet


Utilstrekkelig klimabudsjett

Statsbudsjettet er verken ambisiøst eller helhetlig nok til å begrense global oppvarming til 1,5 grad slik FNs klimapanel i dag viser at vi må, sier Forum for utvikling og miljø, som ber regjeringen kutte utslippene med 53 prosent og mangedoble klimafinansieringen.

En spe start på en samstemthetsreform?

I årets statsbudsjett viser regjeringen hvordan den ønsker å jobbe for en mer samstemt politikk for utvikling. Regjeringen tar gode, men for få og uforpliktende steg mot det som kan bli en viktig reform, mener ForUM.

Energibistanden dobles!

Regjeringen vil doble bistanden til fornybar energi i utviklingsland. Forum for utvikling og miljø er glade for nyheten, og håper mer energibistand vil rettes mot å nå de fattigste.

På tide med en plan

I går kveld ble de borgerlige partiene enige om et statsbudsjett for 2018. Om tre regjeringer skal vi ha nådd FNs bærekraftsmål. Selv om det er to og et halvt år siden målene ble vedtatt, viser statsbudsjettet at regjeringen ikke har noen plan for hvordan vi skal nå dem.

Bærekraftsmålene i nasjonalbudsjettet

Bra at bærekraftsmålene nå er i statsbudsjettet, men vi trenger et grønt skifte, en god strategi og samstemthet for å nå målene, sier Forum for Utvikling og Miljøs nye leder.